तालिम सम्वन्धी सूचना

मिति
Date
विषय
कैफियत
पुरा पढ्नुहोस
March 5, 2020
एप्रेन्टिसिप तालिम कार्यक्रममा साझेदारी सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक)
March 2, 2020
सीपमूलक तालिमको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा
२०७६ माघ १५
February 1, 2020
सीप विकास तालिमहरु संचालनको लागि निवेदन माग सम्वन्धी सूचना
सीप विकास तालिमहरु संचालनको लागि निवेदन माग सम्वन्धी सूचना
२०७६ माघ १३ सोमबार
January 27, 2020
तालिमको RFP Document
तालिमको RFP Document
२०७६ माघ १३ सोमबार
January 27, 2020
सीपमूलक तालिम सम्वन्धि १० दिन म्याद थप गरिएको सूचना
सीपमूलक तालिम सम्वन्धि १० दिन म्याद थप गरिएको सूचना
२०७६ माघ १२ आइतबार
January 27, 2020
सीप विकास तालिम संचाल गर्न संक्षिप्त सूची
सीप विकास तालिम संचाल गर्न संक्षिप्त सूची सम्वन्धी संलग्न सूचना
२०७६ पौष २८ सोमबार
January 13, 2020
सीपमूलक तालिमहरु संचालनको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना
सीपमूलक तालिमहरु संचालनको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना
२o७६ मङ्सिर १७
December 3, 2019
अन्तर्वार्ताको विवरण प्रकाशन सम्वन्धमा
अन्तर्वार्तामा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको मिति २०७६/८/१८ गते विहान १०:०० वजेबाट तालिम शुरु हुने व्यहोरा समेत पुन: जानकारी गराईन्छ ।
November 25, 2019
अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा
November 7, 2019
सीप विकास तालिमहरु संचालनको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना र त्रुटी संशोधन
November 5, 2019
तालिमको RFP Document
November 1, 2019
सीप विकास तालिमहरु संचालनको लागि निवेदन माग सम्वन्धी सूचना
October 24, 2019
सीप विकास तालिम संचालन गर्न संक्षिप्त सूची सम्वन्धी जानकारी
August 16, 2019
सीपमूलक तालिम संचालन गर्न आशयपत्र माग सम्वन्धी सूचना
March 26, 2019
कटाई सिलाई एडभान्स तालिममा सफल हुने प्रशिक्षार्थीहरुको नामावलीः
March 26, 2019
व्युटिसियन एडभान्स तालिममा सफल हुने प्रशिक्षार्थीहरुको नामावलीः
February 18, 2019
इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत तालिममा छनौट भएकाहरुको नामावली
February 18, 2019
विद्मुत जडान तालिममा छनौट भएकाहरुको नामावलीः
February 8, 2019
प्रशिक्षकको सूची (Roster) मा नाम समावेश सम्बन्धी सूचना
January 29, 2019
कम्प्युटर तालिमको नतिजा सम्बन्धमा ।