सूचना / प्रेस बिज्ञप्ति

मिति
Date
विषय
कैफियत
पुरा पढ्नुहोस
२०७७/०४/१८
July 30, 2020
EPS पूर्व अभिमुखीकरण तालिम सम्वन्धी सूचना
EPS पूर्व अभिमुखीकरण तालिम सम्वन्धी सूचना
२०७७ श्रावण १३ मंगलबार
July 28, 2020
अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी सूचना
२०७७ असार ४ बिहीबार
June 18, 2020
EPS पूर्व अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना
EPS पूर्व अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना
June 17, 2020
EPS पूर्व अभिमुखी कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना ।
२०७६ चैत १० सोमबार
March 23, 2020
प्रतिष्ठानमा संचालन भएको नियमित तालिम कार्यक्रम स्थगित सम्वन्धि सूचना
प्रतिष्ठानमा संचालन भएको नियमित तालिम कार्यक्रम स्थगित सम्वन्धि सूचना
२०७६ चैत ६ बिहीबार
March 19, 2020
EPS अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित सम्वन्धी सूचना
EPS अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्थगित सम्वन्धी सूचना
२०७६ माघ २१ मंगलबार
February 4, 2020
सूचनाको हक सम्वन्धी विवरण पौष मसान्तसम्म को
सूचनाको हक सम्वन्धी विवरण पौष मसान्तसम्म को
December 16, 2019
परामर्श सेवाको लागि सूची दर्ता सम्वन्धी सूचना
November 12, 2019
प्रस्ताव (RFP) पेश गर्नु पूर्व वैठकको निर्णय सम्वन्धमा
May 16, 2019
लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना
February 12, 2018
बस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचना
October 16, 2017
सूचिकृत गरिएको सूचना
July 19, 2017
मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना
March 20, 2017
प्रस्ताव स्वीकृती सम्वन्धी आशयको सूचना
March 7, 2017
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना
March 3, 2017
विशेष सीप विकास तालीम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना
March 3, 2017
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम अावश्यकता पहिचान (TNA) र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रभावकारिता अध्ययन (TES) को आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्वन्धी सूचना
March 1, 2017
आशयपत्र खोलिने सम्बन्धी सूचना (UN Women Project)
February 28, 2017
वस्तुगत सहायता सम्बन्धी सूचना ०७३।७४
February 19, 2017
विषेश सीप विकास तालिमको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धी सूचना