समाचार

 • आ.व.०७३।७४ को कार्तिक मसान्तसम्मको प्रगती

  November 25th, 2016
  ...
 • प्रशिक्षार्थीहरुलाई वस्तुगत सहायता वितरण

  July 18th, 2016
  केन्द्रबाट विभिन्न प्रशिक्षार्थीहरुलाई वस्तुगत सहायता वितरण...
 • श्रम तथा रोजगार नीति, २०६२ मा व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु

  July 4th, 2016
  श्रम तथा रोजगार नीति, २०६२ मा व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु: आर्थिक विकासका संभावना भएका श्रम सघन रोजगारिका सवै क्षेत्रहरुको पहिचान गरी ती क्षेत्रशरुका लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। रोजगारमूलक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।  रोजगारीलाई गरिबी निवारण र समग्र आर्थिक विकासको एक सशक्त माध्यमको रुपमा अंगिकार गर्दे सबै राष्ट्रिय कार्यकम तथा लगानीलाई रोजगारी तथा उत्पादकत्व...
 • केन्द्रहरुबाट अवलम्बन गरिएका सुधारात्मक कार्यहरु

  July 4th, 2016
  व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीम केन्द्रहरुबाट अवलम्बन गरिएका सुधारात्मक कार्यहरुः  गतिशिलको श्रम बजारको नियमितरुपमा अध्ययन गरि सामयिक खालका व्यावसायिक एवं सीपमूलक तालिम संचालन व्यवस्थापन गर्ने प्रोत्साहित गरिनेछ।  राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार विविध विषयक तालिमका ट्रेडहरको पहिचान तथा छनौट गरी आवश्यकता अनुसारका तालिम संचालनमा प्रतिवद्धता।  समयानुकूल व्यावसायिक, अल्पकालिन सीपमूलक एवं बैदेशिक रोजगार विषयक...
 • दीर्घकालिन सोच र कार्यक्रम

  July 4th, 2016
     क्षेत्रगत एवं भौगोलिक सन्तुलन कायमर्दे व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरुको विस्तार गर्ने र स्थानीय, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय श्रमबजारको माग अनुरुप बृहत्तर स्तरमा व्यावसायिक एवं सिपमूलक तालिम सञ्चालन व्यवस्थापनको माध्यमबाट दक्ष एवं क्षमतायुत्त श्रमशक्ति उत्पादन गर्ने। व्यावसायिक एवं सीप विकास तालिम केन्दहरुको मौजुदा भौतिक लगायतका पुर्वाधार एवं जनशत्तिःको अधिकतम तथा स्वतस्फुर्त परिचालन हुने संस्कृतिको...