तालिम सम्वन्धी सूचना

मिति
Date
विषय
कैफियत
पुरा पढ्नुहोस
२०७६ पौष २८ सोमबार
January 13, 2020
सीपमूलक तालिमहरु संचालनको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना
सीपमूलक तालिमहरु संचालनको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना
२o७६ मङ्सिर १७
December 3, 2019
अन्तर्वार्ताको विवरण प्रकाशन सम्वन्धमा
अन्तर्वार्तामा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको मिति २०७६/८/१८ गते विहान १०:०० वजेबाट तालिम शुरु हुने व्यहोरा समेत पुन: जानकारी गराईन्छ ।
November 25, 2019
अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा
November 7, 2019
सीप विकास तालिमहरु संचालनको लागि निवेदन सम्वन्धी सूचना र त्रुटी संशोधन
November 5, 2019
तालिमको RFP Document
November 1, 2019
सीप विकास तालिमहरु संचालनको लागि निवेदन माग सम्वन्धी सूचना
October 24, 2019
सीप विकास तालिम संचालन गर्न संक्षिप्त सूची सम्वन्धी जानकारी
August 16, 2019
सीपमूलक तालिम संचालन गर्न आशयपत्र माग सम्वन्धी सूचना
March 26, 2019
कटाई सिलाई एडभान्स तालिममा सफल हुने प्रशिक्षार्थीहरुको नामावलीः
March 26, 2019
व्युटिसियन एडभान्स तालिममा सफल हुने प्रशिक्षार्थीहरुको नामावलीः
February 18, 2019
इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत तालिममा छनौट भएकाहरुको नामावली
February 18, 2019
विद्मुत जडान तालिममा छनौट भएकाहरुको नामावलीः
February 8, 2019
प्रशिक्षकको सूची (Roster) मा नाम समावेश सम्बन्धी सूचना
January 29, 2019
कम्प्युटर तालिमको नतिजा सम्बन्धमा ।
January 14, 2019
प्रशिक्षकको सूची (Roster) सम्बन्धी सूचना
January 11, 2019
सीप विकास तालिमहरु सञ्चालन हुने
April 5, 2018
प्रस्ताव स्वीकृति सम्वन्धी सूचना
March 30, 2018
नतिजा प्रकाशन
February 20, 2018
सीप विकास तालीम सञ्चालनको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
January 24, 2018
ट्रस, तालिम हल पार्टिसन तथा अस्थायी शौचालय निर्माणको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धी विस्तृत सूचना