आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सूचना ।

मिति : २०७६/०८/२३

 

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सूचना ।

 

 

मिति २०७६/८/१६ मा यस कार्यालयमा पेश भएको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा यस कार्यालयको मूल्यांकन समितिबाट प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन भई मिति २०७६/८/२३ को निर्णय बमोजिम देहायका फर्म/संस्थाहरुको आर्थिक प्रस्ताव तपसीलको मिति¸ समय र स्थानमा खोलिने हुंदा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

तपसील

मिति :- २०७६/८/३०

समय : – विहान ८:००

स्थान : – व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान¸भैंसेपाटी¸ललितपुर

प्रस्ताव पेशकर्ता फर्म/संस्थाहरु

 

क्र.सं

फर्म/संस्था को नाम

१. श्री आदर्श इन्टरनेशनल ट्रेनिङ्ग इन्ष्टिच्यूट प्रा.लि.¸गोदावरी नगरपालिका १२¸ललितपुर
२. श्री एसोसिएट्स नेपाल सिनर्जी (ANS)¸ धुम्वाराही ४¸काठमाडौ
३. श्री नवदुर्गा टेक्निकल ट्रेनिङ्ग इन्ष्टिच्यूट प्रा.लि.¸बालाजु¸काठमाडौं
४. श्री नेशनल इम्प्लोइमेन्ट ट्रेनिङ्ग सेन्टर प्रा.लि.¸ चावहिल¸काठमाडौं
५. श्री एफ-स्किल प्रा.लि.¸खुमलटार¸ललितपुर १५¸ललितपुर
६. श्री ट्रेडलिंक टेक्निकल ट्रेनिङ्ग इन्ष्टिच्यूट प्रा.लि.¸ महाराजगंज¸काठमाडौ
७. श्री वल्ड वाइड टेक्निकल प्रा.लि.¸धुम्वाराही हाइट¸काठमाडौं
८. श्री जिभ करियर इनष्टिच्यूट प्रा.लि. (जेसिआई नेपाल)¸अनामनगर १०¸काठमाडौं
९. श्री कान्तिपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय¸भरतपुर ९¸चितवन
१०. श्री व्रिलियन्ट मेनपावर ट्रेनिङ्ग सेन्टर प्रा.लि.¸गोंगवु -२९¸काठमाडौं
११. श्री वल्ड लिंक टेक्निकल ट्रेनिङ्ग इन्ष्टिच्यूट प्रा.लि.¸टोखा नगरपालिका वडा नं.१०¸गोंगबु¸काठमाडौं