अन्तर्वार्ताको विवरण प्रकाशन सम्वन्धमा

मिति : २०७६/०८/१७

विषय : अन्तर्वार्ताको विवरण  प्रकाशन सम्वन्धमा

 

उपर्युक्त विषयमा यस प्रतिष्ठानबाट मिति २०७६/०८/५ र १७ मा संचालन भएको इलेक्ट्रिकल (इलेक्ट्रिसियन भवन सम्वन्धी) तालिम विषयको अन्तर्वार्तामा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको विवरण प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ । साथै अन्तर्वार्तामा छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको मिति २०७६/८/१८ गते विहान १०:०० वजेबाट तालिम शुरु हुने व्यहोरा समेत पुन: जानकारी गराईन्छ ।

 

बिषय : ईलेक्ट्रिकल (ईलेक्ट्रिसियन भवन सम्वन्धी)

 

क्र.सं आवेदकको नाम थर ठेगाना
श्री रंजित कुमार महत्तो धनकौल-१, सर्लाही
श्री बिजय तामाङ चाल्नाखेल-९, काठमाडौं
श्री पौमल नेपाली दार्मा-१, हुम्ला
श्री सुर्य बहादुर ह्यामु कमलमाई-७, सिन्धुली
श्री उर्गेन तामाङ रानीगाँउ -९, पाँचथर
श्री आकाश यादव धमौरा -९, महोत्तरी
श्री शेषराज पुरी वाकाचोल-१, खोटाङ्ग
श्री सोनी घिसिङ जुडीवेला -९, रौतहट
श्री सन्तोष भाट दशरथचन्द-४, वैतडी
१० श्री बिवेक पराजुली चन्द्रगढी-२, झापा
११ श्री राजु तामाङ नागदह -८, नुवाकोट
१२ श्री कोपिला देवकोटा जिलिङ्ग -७, नुवाकोट
१३ श्री विपना शिवाकोटी दोलखा
१४ श्री विनिता क्षेत्री सुनरीजल- … , काठमाडौं
१५ श्री तिलक बहादुर राउत ठोरी -९, पर्सा
१६ श्री नवराज महतो रामनगरी-५, पर्सा
१७ श्री वैजनाथ मण्डल माचि गा.वि. -८¸धनुषा
१८ श्री पुण्य प्रसाद कटेल नेचावेतघारी -४¸सोलुखुम्बु
१९ श्री जनक ग्यावक भेड्पु -८¸ दोलखा
२० श्री श्याम राज माझी खाँडादेवी -४¸रामेछाप
वैकल्पिक उम्मेदवार
श्री रबिन श्रेष्ठ नुवाकोट ठखिलिङ
श्री राजु खत्री देउराली- ४, कास्की
श्री रोजिना शिवाकोटी नुवाकोट ५ लिखु
श्री रामचन्द्र ढकाल हेटौडा ११ मकानपुर
श्री अस्मिता श्रेष्ठ  देउराली -४¸कास्की
श्री आशाराम थारु इटुवा – ५ , वांके
श्री मधुकर श्रेष्ठ धमौरा -९, महोत्तरी