सांगठनिक संरचना

नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रको (विभाग स्तरीय कार्यालय) श्रेणी र सङ्ख्या सहितको विभागको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज तल तालिकामा दिइएको छ।

OC&Darbandi 2073