परिचय

देशको वेरोजगारी समस्यालाई महसुस गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनबाट मुलुकको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्दा विदेशी कामदारलाई प्रतिस्थापन गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्न ठोस योगदान पु¥याई सीपयुुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी देशको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्दै गरिवी न्युुनिकरणमा सहयोग पुुर्याउने उद्देश्यले वि. सं. २०१६ सालमा विराटनगरमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी सीपयुक्त जनशक्तिलाई उत्पादन गरी विदेशी कामदारहरुलाई प्रतिष्थापन गर्न केही हदसम्म सफल भयो । त्यसैगरी २०३३ सालमा मकवानपुर हेटौंडामा अर्को व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो ।    त्यस्तै २०३४ सालमा काठमाडौंमा केश कर्तन तालीम सञ्चालन गर्ने गरी प्रारम्भ भएको यस केन्द्रमा हाल आएर मुलुकको सम्पूर्ण भागमा तालीम पुर्याउने उद्धेश्यले यस अन्तर्गत १५ वटा सीप विकास तालीम केन्द्रहरु स्थापना भएका छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी बेरोजगारी घटाउने ।

रोजगार केन्द्रित लगानीको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर तथा सम्भावनाहरु उजागर गर्दै निर्धारित क्षेत्रमा निश्चित अवधिभित्र सीपयुक्त श्रमशक्ति तयार गर्ने, सीप तथा व्यावसायिक तालीमका अवसरहरु वृद्धि गरी यस्ता तालीमहरु सेवाग्राहीको निकटमै सञ्चालान गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।

स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्यमशील, दक्ष, सीपयुक्त, श्रमशक्ति विकास गरी बेरोजगारी न्यूनिकरण गर्न सघाउने ।
स्थानीय निकाय र गै.स.स.हरुको सहकार्यमा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम संचालन गर्ने ।

लक्षित वर्गलाई रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी वेरोजगारी हटाउने र आय आर्जनको दायरा बढाउने । नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकलाई सीपयुक्त नेपाली श्रमिकबाट क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै जाने ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लागि पूर्व अभिमुखिकरण तालिम संचालन गर्ने, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीमका अवसरहरुको वृद्धि गरी त्यस्ता तालीम सेवाग्राहीको निकटमा संचालन गरी स्वरोजगारीका अवसरहरुको प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण बनाउने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरुको सम्भावना भएका विषय र क्षेत्रमा सीपयुक्त श्रमशक्ति तयार गर्न तालीमको संचालन व्यवस्थापन गर्ने, यस केन्द्र र अन्तर्गत केन्द्रमा जनरल मेकानिक्स, विद्युत जडान, प्लम्बिङ्ग, केश श्रृंगार, कटाई सिलाई, इलेक्ट्रोनिक्स मर्मत, मोटरसाईकल मर्मत, अटोमेकानिक्स, कम्प्यूटर, बेतबांस, ढाका बुनाई, वेल्डिङ्ग, पम्पसेट मेकानिक्स, सिकर्मी, तालीमहरु संचालित छन्